Sosyal Medya üniversitelilerin stresini artırıyor!

Üniversitelerden 2 bin 806 öğrenciyle yapılan araştırmada, gençlerin sosyal medya kullanım oranları yükseldikçe stres düzeylerinin de arttığı ortaya çıktı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ile yaptıkları araştırma hakkında bilgi veren İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Birol Gülnar, katılımcıların yaşadıkları stres düzeyleriyle internet kullanımları arasındaki ilişkinin araştırmada net biçimde ortaya konulduğunu söyledi.  İnternet kullanımı ve ruh sağlığı ilişkisini, stres özelinde ve interneti en yoğun biçimde kullanan üniversite gençliği üzerinde yaptıkları araştırma ile incelediklerini anlatan Gülnar, Türkiye’de 26 üniversiteden 2 bin 806 öğrenciyle yapılan araştırmada, katılımcıların hem iletişim hem de bilgilenme amaçlı internet kullanımlarıyla, yaşadıkları stres arasında pozitif anlamlı ilişki bulunduğunu ifade etti.  Elde edilen bulguların, katılımcı öğrencilerin yüzde 70’inin stres altında olduğunu gösterdiğini aktaran Birol Gülnar, “Bu durum genel anlamda ruh sağlığı göstergesi olarak negatif bir duruma işaret ediyor. Sosyal medya kullanankız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek düzeyde stres yaşadıkları da çalışmanın eriştiği bir diğer dikkati çekici bulgu. Stresin en yoğun biçimde yaşandığı ilk beş üniversite arasında iki vakıf üniversitesi bulunuyor” diye konuştu.     

Sosyal medya ile stres arasındaki pozitif ilişki    

Doç. Dr.  Gülnar, araştırma ile sosyal medya kullanımıyla stres arasında pozitif ilişkinin ortaya çıktığını belirterek, şöyle devam etti:     

“Araştırma sonuçları, internet kullanımı arttıkça stresin arttığı anlamına geliyor. İnternet kullanım türleri içerisinde stresle en kuvvetli ilişkiye sahip kullanım türü de sosyal medyadır. Sosyal medya kullanımının stresle ilişkisi, diğer kullanım türlerinin stresle ilişkisinden iki kat daha kuvvetli. Sosyal medyadan başkalarının yaşamlarını görme, her şeyden haberdar olma isteği ve kendilerini ideal olarak sergileme kaygısı stres düzeyini artıyor. Sosyal medyadan günlük polemiklere giriliyor. Buradaki kısır tartışmalar olumsuz etkileyebiliyor. Sosyal medyadan takip ettiğimiz, aldıkları ürünleri paylaşan arkadaşlarımıza ayak uydurma çabası, bizi iyi göstereceğine inandığımız resimler ve yazılar paylaşma isteği stres seviyesini yükseltiyor.

Kaynak: Hürriyet
sosyal medya genç üniversite stres