Ankara'da Kuzey Kıbrıs üniversiteleriyle ilgili değerlendirme süreci usul ve esasları görüşüldü

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan ve üyeleri, Ankara’da Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile yaptıkları toplantıda 2019 yılında KKTC üniversiteleriyle ilgili yapılacak değerlendirme sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, YÖDAK üyeleri Prof. Dr. Ahmet Pehlivan, Prof. Dr. Hasan Kömürcügil ve Prof. Dr. Olgun Çiçek’ten oluşan YÖDAK heyeti YÖK’te dün iki önemli toplantı gerçekleştirdi.

Sabahki oturumda 2019 yılı YÖK-YÖDAK Müşterek Denetleme Komisyon Toplantısı gerçekleştirilerek, toplantıya YÖK Başkan Vekilleri Prof. Dr. Sefa Kapıcıoğlu ve Prof. Dr. Rahmi Er'in yanı sıra YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan katıldı. 

AKADEMİK STANDARTLAR 2018 YILINDAN SONRA İKİNCİ KEZ MÜŞTEREK KOMİSYONDA DEĞERLENDİRİLDİ

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 2009 yılında imzalanan Milletlerarası Anlaşma ve bu anlaşmaya istinaden T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve KKTC Yükseköğretimi Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) arasında 2015 yılında güncellenerek imzalanan İşbirliği Protokolüne göre, KKTC üniversitelerinin akademik standartlarının, her yıl YÖK ve YÖDAK tarafından oluşturulan Müşterek Komisyon tarafından değerlendirmeye tabi tutulması öngörülmüş ve 2018 yılında kriterler belirlenerek ilk değerlendirme yapılmıştı.

Dün yapılan toplantıda ise, 2018 yılında yapılan değerlendirme süreci sonunda hazırlanan değerlendirme raporları gözden geçirilerek, 2019 yılında KKTC üniversiteleri ile ilgili yapılacak değerlendirme sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Toplantıda ayrıca, KKTC yükseköğretim sistemi ve üniversiteleriyle ilgili bazı konular ve sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

YÖK, KKTC'de yükseköğretimin kalitesinin yükseltilmesi konusunda her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirterek, hassasiyetle üzerinde durdukları konuları yeniden dile getirdi.

YÖDAK ise, üniversitelerin uluslararası akreditasyonlarının ülke tanıtımı için önemini ve ülke ekonomisine katkısını vurgulayarak, bu konuda YÖDAK’ın ve KKTC yükseköğretiminin YÖK’ün her zaman desteklerini aldığını, üniversitelerin 2018 yılı YÖK-YÖDAK Müşterek Denetiminden yararlandıklarını ve bunun KKTC’de memnuniyetle karşılandığıbelirtti. 

AKADEMİK ÜNVAN DENKLİKLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILIYOR

Öğleden sonra ise, YÖDAK heyeti TC Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Genel Sekreteri Prof. Dr. Haldun Göktaş ve ÜAK Denklik Komisyonu Üyesi ve Başkan Danışmanı Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile bir görüşme yapıldı.

Görüşmede “KKTC yükseköğretim Kurumları Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Tüzüğü” uyarınca her yıl Ocak ayında doçentlik kriterlerinin belirlendiği ve bunun ÜAK’ın ilan ettiği kriterlerle uyumlu olduğu dile getirildi.

ÜAK ve KKTC Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulunun  (ÜAKK) unvan denklikleri ile ilgili ortak çalışma yapması konusunda mutabakata varıldı.

YÖDAK YÖK